Go to profile
Mediehuset UNT
Mediehuset UNT's logotype

Mediehuset UNT

Local News · Uppsala, Sweden

Materialspec Digital Display

Materialinlämning
Allt material skickas in via mail till digital.material@ntm.eu.

Material till nyproduktion skall vara inlämnat till oss senast två arbetsdagar innan kampanjstart.
Färdigt material skall vara inlämnat till oss senast 12.00 arbetsdagen innan kampanjstart.
Sena inlämningar prioriteras ned vid tidsbrist.
Om filen är för tung för mail rekommenderar vi främst att man ser över materialet och försöker sänka filstorleken. Och i andra hand att materialet laddas upp på en fillämnartjänst likt Wetransfer eller Sprend.
Även zippade HTML-annonser rekommenderar vi att skickas in med en fillämnartjänst eftersom zip-filer innehållande javascript-filer ofta fastnar i spamfilter.
Här är en bra tjänst för att skicka temporära filer: https://send.firefox.com.

Vilka filformat?

Material till produktion bör vara av högupplöst natur och i isolerbara delar. Till exempel lösa bilder eller en PDF genererad från högupplöst material.
Bildfiler utan lagerdata (JPG/PNG/GIF) kan vi inte producera från om formatet eller designen ska ändras väsentligt. Vi kan i vissa fall beskära sådana filer att passa. Men förbehåller oss rätten att be om bättre ursprungsmaterial där vi anser det nödvändigt.

JPG / PNG / GIF

Statiska annonser eller annonser med enklare animering (tänk sidväxling) bör levereras i något av bildformaten JPG, PNG, eller GIF.

HTML

Avancerade annonser med antingen avancerad animering eller någon form av interaktivitet levereras i HTML-format. Antingen som en zip-fil med samtliga resurser eller i en enkel HTML-fil (förutsatt att samtliga resurser finns tillgängliga i den filen).
Om någon resurs i annonsen länkas in externt måste den sökvägen gå över https. Annars kommer vi inte kunna serva annonsen.
För produktion av avancerade annonser tillkommer en produktionskostnad. Närmare bestämt 495 kr för första materialet därefter 195 kr per material på samma order.

Tredjepartstagg

I vissa fall vid användning av iframes måste parametrarna "id" och "name" vara unikt definierade. Annonsen får under inga omständigheter anropa "document.write" utanför den iframe som den laddats i. En tredjepartstagg möjliggör byte av material utan vår inblandning, vidare kan oberoende statistik från kampanjen ofta fås av tredjepartsleverantören.
Den adserver vi använder heter Adnuntius. Och vi föredrar tredjepartsskript i iframe-format.
Vi kommer inte kunna serva tredjepartskript som hämtar resurser från osäkra källor, allt ska hämtas säkert via https.

Video i displayannonser

Video får autostarta men ska tillhandahålla kontroller som paus och volym vid mouseover.
Ljud får endast startas efter en aktiv handling som till exempel mouseover eller klick. Det måste även finnas en stoppknapp för ljudet.

Produktion

Vi har möjlighet att hosta större videofiler till annonsering. Dock har vi ingen möjlighet att klippa i video. Därför måste videoproduktioner vara färdiga för annonsering när de skickas in till oss.

Färdigt

Videofilen i färdiga annonser måste ligga hostad på extern tjänst och laddas in asynkront. Den får inte vara inbäddad i annonsen.

Allmänna villkor och upplysningar

Moms tillkommer på priset där annat ej anges.
Faktureringsavgift 29 kr exkl moms.

Reklamskatt är inräknad i annonspriset.

Eventuell reklamation av annonsinförande skall
ske inom 7 dagar från den dag annonsen varit införd
i tidningen.

Tidningens ansvar för eventuella fel i en annons
är begränsat till högst annonskostnaden. För
skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande
ansvaras ej.

Betalning skall ske senast 20 dagar från fakturadatum
om ej annat överenskommes.

Vid sen inbetalning tillkommer påminnelseavgift
och lagstadgad dröjsmålsränta.

Annullering av annonser kan ske till och med
klockan 15.00 två arbetsdagar före införingsdag.

Senare avbokning kan i undantagsfall medges.
Därvid debiteras 25 procent av annonsens pris
enligt prislista.

Tidningen förbehåller sig rätten att efter granskning
avböja annonser. Innehållet i annonsen ska
uppfylla TU:s gällande regler.

Annonsmärkning Läsarna ska redan vid ett
hastigt påseende kunna skilja mellan Upsala Nya
Tidnings redaktionella innehåll och annonsbilagor.
Annonsbilagor ska utformas så att det tydligt
framgår att det är fråga om reklam och det ska
också framgå vem som är avsändare.
Annonsbilagans typsnitt och layout ska skilja sig
från Upsala Nya Tidnings redaktionella material.
Samtliga bilagor ska annonsmärkas på första- och
sista sidan. Annonsbilagor med tidningslik layout
oavsett format ska märkas på samtliga sidor.
Rena annonssidor undantagna.
Annonsbilagor som kan uppfattas innehålla
redaktionellt material ska alltid föreläggas Upsala
Nya Tidning före tryckning. Annonsmärkning ska
utföras enligt de riktlinjer som fastställts av TU.
"ANNONS Hela denna bilaga är en annons från
XXXX ANNONS"
Priserna gäller fr o m 1 januari 2017 tills vidare.
Samtliga priser exkl moms.
AB Upsala Nya Tidning förbehåller sig rätten att
göra ändringar i priser och utbud.

Mobil och Desktop

Click the button on products to create an inquiry