Go to profile
Gotlands Media
Gotlands Media's logotype

Gotlands Media

Media · Sweden

Gotlands Medias printläsare

Detta är en målgruppsbeskrivning av Gotland Allehandas och Gotlands Tidningars printläsare.

Snittinkomst per hushåll/månad: 40 000 kr
Snittinkomst per person/månad: 25 000 kr
Hushållsstorlek: 2, 4 personer

En genomsnittlig dag läser 66 % av alla 16-80 åringar i A-region 21 Visby våra nyheter antin...
 Read more

Interests

53
Age
53%
Males
47%
Females
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2019

Antal barn 0-15 år

Antal barn 0-15 år
20%
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2019

Ålder

16-24
9%
25-34
11%
35-44 år
11%
45-54 år
18%
55-64 år
21%
65-80 år
31%
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2019

Utbildning

Grundskola
25%
Gymnasium
30%
Högskola max 2 år
13%
Högskola, längre
32%
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2019

Sysselsättning

Heltidsarbetande
43%
Deltidsarbetande
12%
Egen företagare
7%
Studerande
44%
Pensionär/Arbetslös/Annat
0%
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2019

Boendeform

Bostadsrätt
17%
Hyresrätt
21%
Villa/Radhus
47%
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2019

Antal barn 0-15 år

Antal barn 0-15 år
29%
Source: Kantar Sifo
Orvesto Konsument Helår 2019
Click the button on products to create an inquiry