Go to profile
Knivstabygden
Knivstabygden's logotype

Knivstabygden

Local News · Knivsta, Sweden

Materialspec. Sigtunabygden/Knivstabygden

Senast bokningstid
Torsdag senast kl 15.00
Senast manustid
Torsdag senast kl 15.00
Korrekturannons
Onsdag senast kl 15.00
Tryckfärdigt material
Fredag senast kl 13.00.
Vi följer Tidningsutgivarnas, www.tu.se, kravspecifikation

Format
Vi tar emot tryckoptimerade PDF-filer där typsnitten är inkluderade. Det är viktigt att PDF-filen är korrekt enligt TU:s rekommendationer. Samtliga typsnitt måste inkluderas i filen och får endast vara av typen PostScript typ 1 och open type. True Type accepteras ej.

Mått
Annonsdokumentet ska ha samma mått som det bokade utrymmet.

Färger
Färgannonser ska vara skapade med CMYK för fyrfärgsseparering. Färger från andra färgsystem måste konverteras då endast CMYK-färger används vid tryck av tidningen. Ansvar för färgnyanser som blivit fel vid konverteringen från annat färgsystem ligger hos den som lämnat
materialet. Färg- och gråskalebilder ska minst ha en upplösning på 200 dpi för 100 linjers raster. Streckbilder bör ha en upplösning på 600–1200 dpi. Den totala färgmängden i bilder, tonplattor och text ska inte överstiga
240 procent. Bilder och färger ska anpassas för punktförstoringen
25 procent. Färgprofiler och pdf-inställningar finns att ladda ner från vårt tryckeri, pressgrannar.se – att lämna material.
Tips: Tänk på att kombinationen av negativ text på fyrfärgstryckta ytor kan göra texten oläslig vid misspass beroende på grovlek och teckengrad vid val av typsnitt.

Leveransadresser:
LÄNK FÖR ATT SKICKA TRYCKFÄRDIGT ANNONS HITTAR NI

Vill du uppdatera din annons
Ladda upp din fil igen och skriv i kommentar
"Byt till denna"

Allmänna villkor och upplysningar

Moms tillkommer på priset där annat ej anges.
Faktureringsavgift 29 kr exkl moms.

Reklamskatt är inräknad i annonspriset.

Eventuell reklamation av annonsinförande skall
ske inom 7 dagar från den dag annonsen varit införd
i tidningen.

Tidningens ansvar för eventuella fel i en annons
är begränsat till högst annonskostnaden. För
skada på grund av uteblivet eller felaktigt införande
ansvaras ej.

Betalning skall ske senast 20 dagar från fakturadatum
om ej annat överenskommes.

Vid sen inbetalning tillkommer påminnelseavgift
och lagstadgad dröjsmålsränta.

Annullering av annonser kan ske till och med
klockan 15.00 två arbetsdagar före införingsdag.

Senare avbokning kan i undantagsfall medges.
Därvid debiteras 25 procent av annonsens pris
enligt prislista.

Tidningen förbehåller sig rätten att efter granskning
avböja annonser. Innehållet i annonsen ska
uppfylla TU:s gällande regler.

Annonsmärkning Läsarna ska redan vid ett
hastigt påseende kunna skilja mellan Upsala Nya
Tidnings redaktionella innehåll och annonsbilagor.
Annonsbilagor ska utformas så att det tydligt
framgår att det är fråga om reklam och det ska
också framgå vem som är avsändare.
Annonsbilagans typsnitt och layout ska skilja sig
från Upsala Nya Tidnings redaktionella material.
Samtliga bilagor ska annonsmärkas på första- och
sista sidan. Annonsbilagor med tidningslik layout
oavsett format ska märkas på samtliga sidor.
Rena annonssidor undantagna.
Annonsbilagor som kan uppfattas innehålla
redaktionellt material ska alltid föreläggas Upsala
Nya Tidning före tryckning. Annonsmärkning ska
utföras enligt de riktlinjer som fastställts av TU.
"ANNONS Hela denna bilaga är en annons från
XXXX ANNONS"
Priserna gäller fr o m 1 januari 2017 tills vidare.
Samtliga priser exkl moms.
AB Upsala Nya Tidning förbehåller sig rätten att
göra ändringar i priser och utbud.
Click the button on products to create an inquiry