Go to profile
Gotlands Tidningar
Gotlands Tidningar's logotype

Gotlands Tidningar

Local News · Sweden

Flergångsrabatter

Repetera din annons oförändrad så får du följande rabatter:
2 ggr = 20% rabatt/införande (inom 8 dagar)
3-10 ggr = 25% rabatt/införande
11 eller fler = 30% rabatt/införande
(Max en månad mellan varje införande)

Begärd plats

Begärd plats: +20%

Boknings- och materialstopp:

Boknings- och materialstopp: Kl. 15.00 tre arbetsdagar före införande. Mer info: www.gotlandsmedia.se

Avbokning

Avbokning av annons senare än 48 timmar innan införande debiteras med 50% av den bokade annonsens kostnad. Gäller även vid ej levererat annonsmaterial.
 • Print Modul
  • Products
  • Flergångsrabatter
  • Begärd plats
  • Boknings- och materialstopp:
  • Avbokning
Click the button on products to create an inquiry